Сьогодення

Вітаємо переможницю ІІІ (обласного) етапу XІX Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. яцика

серед учнів початкових класів

 

Лобовікову Анастасію, ученицю 4 – А класу, яка посіла  І місце у конкурсі.

Вчитель – Гонтаренко Г.М.

 

«Воїни світла Миколаївщини»

З метою виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.09.2014 № 30137 721-14 щодо героїзації осіб, які віддали життя за Україну та належного вшанування їх пам’яті, відповідно до листа Миколаївської облдержадміністрації від 24.10.2018 № 1941/25-05-51/6-18 «Про вшанування пам'яті миколаївців, які віддали життя за Україну» вам представлено електронну версію книги «Воїни світла Миколаївщини» для використання під час проведення виховних заходів патріотичного спрямування.

http://www.mk.gov.ua/store/files/announce_1540214358.pdf

Вітаємо переможницю ІІ (міського) етапу XІX Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. яцика

серед учнів початкових класів

 

Лобовікову Анастасію,  4 – А клас. 

Вчитель – Гонтаренко Г.М.

 

 

 

Сьогодні 15 класів школи об’єднує 481 учня. Є свій Статут, Концепція, Гімн, девіз, емблема.

В умовах переходу загальноосвіт­ньої школи на новий Державний стандарт педагогічний колектив переглянув свої підходи до навчально-виховного процесу й визначив пріоритетними функціями за­гальнонавчальні та розвивальні, а пер­шочерговим завданням – формування в молодших школярів предметних і ключових компетентностей.  

Більшість вчителів у своїй дія­льності впроваджують особистісно оріє­нтовані педагогічні технології, спрямо­вані на турботливе ставлення до вихова­нців, в процесі оволодіння знаннями від­дають перевагу активному навчанню, розвантажуючи учнів, знаходять нестан­дартні шляхи розв’язання освітніх за­вдань, раціоналізують і вдосконалюють свої ж надбання. В основі оновлення ме­тодів, прийомів навчальної діяльності  школярів педагоги поклали гуманістичні стосунки, принципи рівноправного діа­логу вчитель – учень, які спрямовані на розвиток самостійності учнів, їхньої пі­знавально-дослідницької діяльності, сис­тематичне формування в них умінь ви­робляти власну точку зору, оцінку життєвих фактів і явищ, погляди, пере­конання та ідеали, що ґрунтуються на національних і загальнолюдських цінно­стях.

У школі створено таке навчальне середовище, яке поліпшує процес на­вчання, забезпечує кожному учневі мо­жливість виявити свої індивідуальні, за­кладені природою здібності й таланти, нахили та творчі можливості.

І як результат плідної творчої праці педагогічного колективу – призові місця, що кілька років посідають учні в ІІ та ІІІ  етапах Міжнародного дитячого конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в районних конкурсах на кращого читця української поезії та дитячої творчості серед дітей – інвалідів “Повір у себе”.

За підсумками участі в міському професійному конкурсі «Класний керівник» педагоги школи посідали призові місця.

 

Наша адреса :

Україна, 54058,

м. Миколаїв

вул. Лазурна, 48,

телефон (0512) 41-16-39

“Справжня школа – це не тільки місце, де діти набувають знань і вмінь. Це багатогранне духовне життя дитячого колективу, в якому вихователь і вихованець об’єднані багатьма інтересами і захопленнями”.

В.О. Сухомлинський

 

Девіз :

 Якщо хочеш буть щасливим,

То ніколи не су­муй,

Будь допитливим, активним,

Вчись творити, фантазуй.

 

Гімн

(слова Н.Тулупової, музика І.Лученка)

Добрим бути – зовсім це непросто,

Не залежить доброта від зросту,

Не залежить доброта від віку,

Добрим треба бути нам довіку.

Приспів:

Тільки треба, треба добрим буть

І в біді про друга не забудь,

І закрутиться земля скоріш,

Якщо будем я і ти добріш.

 

Добрим бути – зовсім це непросто,

Не залежить доброта від зросту,

Доброта нещира не буває,

Нагород вона не вимагає.

Приспів:

Доброта з роками не старіє,

Доброта від холоду зігріє,

Якщо доброта, як сонце світить,

То радіють і дорослі й діти.

Приспів:

Історична довідка

Є в Миколаєві мікрорайон “Намив”. Він виник порівняно недавно шляхом нами­вання території, по якій раніше проті­кала ріка Південний Буг. Поряд з житло­вими кварталами, що росли ніби гриби після дощу, з’явилася чотириповерхова будівля середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55. Відповідно до рішення Миколаївської міської ради №34/18 від 28.09.2001р. з метою ство­рення навчального закладу нового типу, середня загальноосвітня школа І-ІІІ сту­пенів №55 була реорганізована на сере­дню загальноосвітню школу І ступеня з присвоєнням їй № 65 та середню загаль­ноосвітню школу ІІ-ІІІ ступенів № 55. 1 вересня 2002 року  середня загальноос­вітня школа І ступеня № 65 була введена в дію.

 

Напрямок роботи школи – розви­вати дитину як неповторну індиві­дуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до само­стійної пізнавальної діяльності, сприяти розвитку природних здібностей дітей шляхом залучення їх до різних видів ді­яльності: музики (духовий оркестр), танців (“Джерельце”), мистецтва слова (“Живе слово”).

Завдання школи :

-          Забезпечувати оптимальне функціонування школи як цілісної соціально-педагогічної системи, створювати умови для ефективної діяльності всіх підсистем;

-          Підвищувати якість освіти через формування ключових компетентностей учнів шляхом упровадження в навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій;

-          Забезпечувати сприятливі умови для фізичного, психічного, інтелектуального, соціального становлення особистості школярів;

-          Забезпечувати умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їх природних задатків, нахилів;

-          Продовжувати роботу, спрямовану на збереження й зміцнення здоров’я школярів та прищеплення навичок здорового способу життя;

-          Створювати умови для освоєння і впровадження нових сучасних технологій навчання й виховання;

-          Створювати передумови для усвідомленого сприйняття та засвоєння учнями соціальних і морально-правових норм, історичних, національно-культурних традицій українського народу.

Кадровий потенціал

Учнів школи навчають 24 педагоги, се­ред них 12 мають вищу категорію, першу – 3, звання “учитель-методист” – 3, “ста­рший вчитель” – 5, «Відмінник освіти України» — 3.

Виховний захід «Шкільна  родина». 

В нашій школі 25 . 11 . 14р. відбулася радісна  подія – пройшов виховний захід «Шкільна родина». Ми  радо зустріли наших гостей.  Запропонували подивитись наші таланти, та разом з нами заспівати і потанцювати.

 Після цього, ми запросили гостей на майстер-клас з паперової пластики для виготовлення  родинного дерева з друзями з інших шкіл.

 Діти весело взялися за роботу. Разом впоралися швидко і дерево вже розквітло. Під час екскурсії по школі, гості побачили нашу бібліотеку, класні кімнати, хол. Також провели оглядову екскурсію – вікторину в музеях народознавства та бойової слави. Дітки уважно слухали розповідь  старшокласників про події минулого…., а коли задавали питання, наввипередки відповідали на них. 

Після всього ми запросили наших гостей на чаювання. Напоїли їх чаєм та пригостили смачненьким. Ми раді і вдячні нашим новим друзям за їх візит до нас. Хочемо побажати їм творчих успіхів, натхнення. З радістю чекаємо нової зустрічі з ними!