ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

         Навчально-виховний процес в Миколаївській загальноосвітній школі  І ступеня № 65 (п’ятиденка, українська мова навчання, кількість класів – 15, кількість учнів -  ____)  в 2017-2018 навчальному році організовано відповідно до нормативних документів (Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462, Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63).

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 робочий навчальний план школи на 2017-2018 навчальний рік складено для 1-4 класів на основі Типових навчальних  планів початкової школи з українською мовою навчання (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 р. № 572 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 , додаток 1).

Робочий навчальний план створює передумови для здобуття початкової освіти всіма учнями з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти, регіонально-національних особливостей, місцевих запитів та індивідуальних освітніх потреб особистості.

Навчальні предмети інваріантної складової навчального плану мають забезпечити базис загальноосвітньої підготовки учнів, подальше становлення особистості дитини, її психологічний, соціальний, фізичний розвиток, виховання громадянина України.

У 1-4 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

         Поділ класів на  групи при вивченні англійської мови відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

Поділ класів на групи при вивченні предмета «Інформатика» відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

 
Директор ЗОШ № 65:                                                Н.І. Булинкіна

  

«Затверджую»

Начальник управління освіти

Миколаївської міської ради

___________ Г.І. Деркач

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН
Миколаївської загальноосвітньої школи І ступеня №65

 

Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

на 2017/2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено

на спільному засіданні ради школи

та педагогічної ради

(протокол №5 від 12.06.2017р.)

Голова ради школи

___________  Ю.А. Гаврилова

Голова педагогічної ради

директор школи

____________ Н.І. Булинкіна

 

МП

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник управління освіти

Миколаївської міської ради

 

 

_______________  Деркач Г.І.

 

 

“_____” ____________  2017 р.

 

 

 

 

 

  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН ДЛЯ 1- 4-х КЛАСІВ

 

 

 

Миколаївської загальноосвітньої школи І ступеня № 65

 

Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

на  2017 – 2018  навчальний  рік

 

 

 

 (додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

від 10.06.2011 р. № 572 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460)

 

Основні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень  у класах

1

2

3

4

 

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

Мови і літератури (мовний і літературний компонент)

Українська мова

7

7

7

7

Англійська мова

1

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

-

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

 

18+3

20+3

21+3

21+3

 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

 

Індивідуальні консультації та групові заняття

-

-

-

-

Разом

-

-

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

Всього (без урахування поділу класів на групи)

21

23

24

24

             

 

 

Директор ЗОШ № 65:                                                Н.І. Булинкіна